Styropian – Fasada EPS 042

2

Fasada EPS 042

Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163:2009:

EPS-EN 13163 -T2-L2-W2-S1-P3-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80


Przeznaczenie
Płyty przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej przegród poziomych oraz pionowych


Zastosowanie:

Do ocieplania

 • ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń BSO (metoda lekka-mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia
 • ścian zewnętrznych w metodzie lekkiej- suchej
 • murowanych ścian trójwarstwowych
 • szkieletowych ścian działowych
 • dachów krokwiowych
 • podłóg na legarach
 • stropodachów wentylowanych

Istotne cechy produktu

 • deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10oD): 0,042 [W/(m·K)]
 • najlepszy wynik współczynnika przewodzenia ciepła, uzyskiwany w laboratorium firmy Styropmin w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (w średniej temp. 10oC, w warunkach suchych, na próbkach o gr. 50 mm.) min): 0,038 [W/(m·K)]
 • wytrzymałość na zginanie > 75 kPa
 • wytrzymałość na rozrywanie > 80 kPa
 • reakcja na ogień: Euroklasa E

Wymiary
Płyty EPS 042 Fasada produkowane są w wymiarach 1000×500 mm. Grubość płyt od 20 do 500 mm, skokowo co 10 mm.

Krawędzie płyt
Płyty EPS042 Fasada występują z dwoma rodzajami krawędzi:

 • płaskie we wszystkich grubościach
 • frezowane na zakład w grubościach od 50 do 200 mm

Dokumenty dopuszczające do obrotu w UE :

 • deklaracja zgodności nr 04/11/CE
This entry was posted in Styropian, Styropiany fasadowe. Bookmark the permalink.